info@allinpackaging.pl +48 22 307 2959

WARUNKI ZAMAWIANIA ETYKIET

Projekt

Gdy klient ma gotowy projekt, proszę zacząć od zamówienia i przedstawiania/wysłania  tego projektu firmie Nordtek Packaging (odtąd: Spółka). Gdy zamówienia złożono, Spółka już nie może zaakceptować jakichkolwiek  zmian do oryginalnego projektu i nie może proponować zwrotów pieniędzy w jakiejkolwiek sumie. Pełna odpowiedzialność za wygląd i korekty rachunków, gramatyczne kwestie, błędy ortograficzne i ogólne inne kwestie związane z etykietą  jest odpowiedzialny klient. Sfinalizowany projekt etykiety zostanie wysłany elektronicznie klientowi przez e-mail dla ostatecznego zatwierdzenia zanim te etykiety zostaną wyprodukowane.

 

Okres projektowania i produkowania

Jak tylko etykieta, którą wysłaliśmy do Ciebie e-mailem jest zatwierdzona i  sfinalizowana przez Ciebie, Spółka zacznie produkcję, która zostanie skończona w pięć (5) dni roboczych albo mniej. Czas dostawy zależy od typu przewoźnika, procesu i lokalizacji firmy która zamawia etykiety. Proszę odwiedzać stronę http://allinpackaging.pl/transport.html w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przesyłka przyspieszona może zostać zorganizowana na koszt klienta i może zależeć od dostępności przewoźnika. Czas dostawy zostanie oszacowany w czasie zamówienia.

 

Zwroty

Gdy sprzedaż jest zakończona Spółce jest przykro informować klienta, że zwroty nie mogą być akceptowane na jakichkolwiek zamówieniach  etykiet. Spółka całkowicie powiadamia, że klient w pełni rozumie te warunki przed zamówieniem etykiet. Gdy zamówienie zostanie złożone, zwroty pieniędzy nie jest dopuszczalny. 

 

Zasady anulowania

Gdy zamówienie zostało rozpoczęte przez produkcje, nie możliwe jest, aby anulować zamówienie  lub uzyskać zwrot pieniędzy. Za ostateczny wygląd etykiety i ostateczna decyzje zamówienia etykiet w pełni odpowiedzialny jest klient.
 

 

Projekt cyfrowy i dodatkowe opłaty

Zarówno pierwszy jak i drugi projekt cyfrowy ukończonych etykiet zostanie wysłany do klienta bezpłatnie, aby upewnić się że klient jest zadowolony z końcowego wyniku przed rozpoczęciem produkcji. Jakiekolwiek dalsze projekty cyfrowe, które będą na życzenie klienta zmieniane, będą rozliczane w wysokości dwudziestu (20) EUR za projekt. Proszę dokładnie zapoznać się projektem, przed przekazaniem jakichkolwiek dodatkowych zmian, aby uniknąć opóźnień i zbędnych kosztów.

 

Obrazy autorskie i regulamin

Każdy obraz/grafika przekazane Spółce przez klienta są poufną i kompletną własnością klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wysłane obrazy, które są użyte do wykonania etykiety. Proszę nie wykorzystywać żadnych obrazów chronionych prawami autorskimi, które nie należą do Ciebie. Spółka zobowiązuje się do powstrzymywania się od udostępniania lub ponownego użycia  Twoich  obrazów, chyba że uzgodniono inaczej przez obie strony. Obrazy mogą być przechowywane na czas nieokreślony, każdy projekt będzie dostępny dla klienta.

 

Odpowiedzialność 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, prywatności i innych praw w związku z dziełem dostarczonym przez klienta.

 

Ponadto Dostawca nie bada oryginalności treści dostarczanych przez Klienta na filmie, zapisach, plikach PS, PRN, JPG, TIF, PDF lub innych plikach, ani nienaruszalności praw autorskich, praw wydawniczych i innych praw, w związku z czym, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Klienta, w związku z czym Klient zawsze ponosi odpowiedzialność. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności, praw autorskich i stron trzecich. Jeśli produkcja lub dostawa takich produktów / dzieł jest zabroniona lub anulowana poprzez odniesienie do prawa patentowego jakiejkolwiek osoby trzeciej, Dostawca będzie uprawniony do zakończenia wszelkiej dalszej działalności i żądania odszkodowania od Klienta, bez konieczności badania podstawy prawnej.

 

Składając zamówienie, Klient niniejszym oświadcza, że ​​w odniesieniu do przedmiotu przekazanego zamówienia posiada wszelkie prawa niezbędne do zamówienia i oddala Dostawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw autorskich, prawami osobowymi, i inne środki prawne.

 

Uwaga: Wszelkie informacje które nie są zawarte w wyżej wymienionych warunkach  są regulowane Ogólnymi Warunkami Nordtek Packaging Ltd. (dostępny tutaj)

Ładuję...