info@allinpackaging.pl +48 22 307 2959

WARUNKI ZAMAWIANIA ETYKIET

Projekt

Gdy klient ma gotowy projekt, proszę zacząć od zamówienia i przedstawiania/wysłania  tego projektu firmie Nordtek Packaging (odtąd: Spółka). Gdy zamówienia złożono, Spółka już nie może zaakceptować jakichkolwiek  zmian do oryginalnego projektu i nie może proponować zwrotów pieniędzy w jakiejkolwiek sumie. Pełna odpowiedzialność za wygląd i korekty rachunków, gramatyczne kwestie, błędy ortograficzne i ogólne inne kwestie związane z etykietą  jest odpowiedzialny klient. Sfinalizowany projekt etykiety zostanie wysłany elektronicznie klientowi przez e-mail dla ostatecznego zatwierdzenia zanim te etykiety zostaną wyprodukowane.

 

Okres projektowania i produkowania

Jak tylko etykieta, którą wysłaliśmy do Ciebie e-mailem jest zatwierdzona i  sfinalizowana przez Ciebie, Spółka zacznie produkcję, która zostanie skończona w pięć (5) dni roboczych albo mniej. Czas dostawy zależy od typu przewoźnika, procesu i lokalizacji firmy która zamawia etykiety. Proszę odwiedzać stronę http://allinpackaging.pl/transport.html w celu uzyskania dodatkowych informacji. Przesyłka przyspieszona może zostać zorganizowana na koszt klienta i może zależeć od dostępności przewoźnika. Czas dostawy zostanie oszacowany w czasie zamówienia.

 

Zwroty

Gdy sprzedaż jest zakończona Spółce jest przykro informować klienta, że zwroty nie mogą być akceptowane na jakichkolwiek zamówieniach  etykiet. Spółka całkowicie powiadamia, że klient w pełni rozumie te warunki przed zamówieniem etykiet. Gdy zamówienie zostanie złożone, zwroty pieniędzy nie jest dopuszczalny. 

 

Zasady anulowania

Gdy zamówienie zostało rozpoczęte przez produkcje, nie możliwe jest, aby anulować zamówienie  lub uzyskać zwrot pieniędzy. Za ostateczny wygląd etykiety i ostateczna decyzje zamówienia etykiet w pełni odpowiedzialny jest klient.
 

 

Projekt cyfrowy i dodatkowe opłaty

Zarówno pierwszy jak i drugi projekt cyfrowy ukończonych etykiet zostanie wysłany do klienta bezpłatnie, aby upewnić się że klient jest zadowolony z końcowego wyniku przed rozpoczęciem produkcji. Jakiekolwiek dalsze projekty cyfrowe, które będą na życzenie klienta zmieniane, będą rozliczane w wysokości dwudziestu (20) EUR za projekt. Proszę dokładnie zapoznać się projektem, przed przekazaniem jakichkolwiek dodatkowych zmian, aby uniknąć opóźnień i zbędnych kosztów.

 

Obrazy autorskie i regulamin

Każdy obraz/grafika przekazane Spółce przez klienta są poufną i kompletną własnością klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wysłane obrazy, które są użyte do wykonania etykiety. Proszę nie wykorzystywać żadnych obrazów chronionych prawami autorskimi, które nie należą do Ciebie. Spółka zobowiązuje się do powstrzymywania się od udostępniania lub ponownego użycia  Twoich  obrazów, chyba że uzgodniono inaczej przez obie strony. Obrazy mogą być przechowywane na czas nieokreślony, każdy projekt będzie dostępny dla klienta.

Uwaga: Wszelkie informacje które nie są zawarte w wyżej wymienionych warunkach  są regulowane Ogólnymi Warunkami Nordtek Packaging Ltd. (dostępny tutaj)

Ładuję...